Välkommen till Solbo Ekonomikonsulter

Vi hjälper små till medelstora företag med deras ekonomiska administration samt erbjuder tjänster så som ekonomichef-att-hyra, deklarationer, bokföring, redovisning, företagsutveckling med mera. Välkommen att kontakta oss!

 

Välkommen till Solbo Ekonomikonsulter

Vi hjälper små till medelstora företag med deras ekonomiska administration samt erbjuder tjänster så som ekonomichef-att-hyra, deklarationer, bokföring, redovisning, företagsutveckling med mera. Välkommen att kontakta oss!

Välkommen till Solbo Ekonomikonsulter

Vi hjälper små till medelstora företag med deras ekonomiska administration samt erbjuder tjänster så som ekonomichef-att-hyra, deklarationer, bokföring, företagsutveckling med mera. Välkommen att kontakta oss!

 

Välkommen till Solbo Ekonomikonsulter

Vi hjälper små till medelstora företag med deras ekonomiska administration samt erbjuder tjänster så som ekonomichef-att-hyra, deklarationer, bokföring, företagsutveckling med mera. Välkommen att kontakta oss!

Kontakta Solbo

Skicka ett mail eller ring oss på
08-514 800 88 för att få veta mer.

Redovisning

Om Solbo

Genom att arbeta tillsammans med och i nära samarbete med våra kunder tar vi fram lösningar som inte bara tillgodoser de lagliga kraven på god administration utan även ger kunden ett mervärde ifråga om kontroll och insyn i de vitala delarna av företagets verksamhet.

Redovisning

Våra Tjänster

Vi erbjuder våra kunder ett fullt spektrum av tjänster inom företagsekonomi, utveckling och administration. Vi finns med vid uppstart av nya bolag som rådgivare och stöd Sen som en trygg partner inom det administrativa och ekonomiska.